Elektrode za TENS uređaje

Filtriranje tool-filter
Nano elektrode za uređaj za elektrostimulaciju, 5x10 cm

4,91 €
Nano elektrode za uređaj za elektrostimulaciju, 5x5 cm

5,18 €
 Long Life elektrode za Omron neurostimulator TENS E4

19,64 €